Trang giúp đỡTrang thuộc tính

Trang Giới Thiệu Greenstone Chức năng cung cấp các thông tin về phần mềm Greenstone và dự án New Zealand Digital Library nơi mà phần mềm được bắt nguồn.
Tài Liệu Greenstone Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Greenstone

Greenstone là một bộ phần mềm dùng để xây dựng và phân phối các bộ sưu tập thư viện số. Nó cung cấp một phương pháp mới để tổ chức và xuất bản thông tin trên Internet hoặc trên CD-ROM. Greenstone là sản phẩm của dự án New Zealand Digital Library của trường đại học University of Waikato, được phát triển và phân phối với sự tham gia của UNESCOHuman Info NGO. Đây là phần mềm mã nguồn mở được cung cấp trên http://greenstone.org/ theo thoả thuận của dăng kí GNU General Public License.

Mục tiêu của phần mềm là cung cấp cho người sử dụng, đặc biệt là các trường đại học, các thư viện hoặc trong các trụ sở công cộng xây dựng các thư viện số riêng của họ. Các thư viện số làm thay đổi nhanh chóng cách thức thông tin được thu thập và phổ biến trong các thành viên của UNESCO và các trụ sở giáo dục, khoa học và văn hóa trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng phần mềm thư viện số này sẽ gia tăng hiệu quả trong việc chia sẻ thông tin và công bố rộng rãi chúng.

Phần mềm này được phát triển và phân phối dưới sự hợp tác hiệu qủa giữa ba bên vào tháng 8 năm 2000.
New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato
Phần mềm Greenstone được mở rộng từ dự án này và ý tưởng ban đầu của dự án được phát triển bởi Communication Sub-Commission của New Zealand National Commission cho UNESCO như là một phần đóng ghóp của New Zealand cho các chương trình của UNESCO.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Mục tiêu chính của UNESCO là quảng bá các thông tin về giáo dục, khoa học và văn hoá trên toàn thế giới, đặc biệt đối các quốc gia đang phát triển. Việc sử dụng rộng rãi các phương tiện thông tin liên lạc được xem như một công cụ quan trọng trong việc thực thi mục tiêu này
The Human Info NGO, based in Antwerp, Belgium
Đây là dự án hợp tác với các cơ quan UN & NGOs. Nó đã xây dựng được tiếng vang trên khắp thế giới trong việc số hoá và phổ biến các tài liệu liên quan đến sự phát triển của nhân loại.

Greenstone Documents
  1. A Digital Collections Management System Based On Open Source Software by Allison Zhang and Don Gourley

  2. Examples of Practical Digital Libraries Collections Built Internationally Using Greenstone by Ian H. Witten New Zealand Digital Library Project, University of Waikato, New Zealand

  3. Greenstone Digital Library Software: Current Research by David Bainbridge and Ian H.
    Witten Department of Computer Science University of Waikato Hamilton

  4. Installing Greenstone Digital Library Software on Linux Systems by JaBa Das and Dr. ARD Prasad, Documentation Research and Training Centre Indian Statistical Institute, Bangalore  

  5. Installing Greenstone Digital Library Software on Windows Platform  by JaBa DasDocumentation Research and Training Centre Indian Statistical Institute, Bangalore  

  6. The Digital Librarian by Dr. T B Rajashekar,  Associate Chairman, National Centre for Science Information, Indian Institute of Science, Bangalore

  7. The Greenstone digital library software by Ian H. Witten New Zealand Digital Library Project, University of Waikato, New Zealand