B́a | 1 | 2 | 3 | 4 |

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

        View DPF Full Text Thư ngỏ

 

Chuyên đề 

View DPF Full Text  MARC hay Dublin Core? Việc chuyển đổi MARC-Dublin Core và Dublin Core-MARC.
      – NGUYỄN MINH HIỆP

View DPF Full Text  Tham khảo Giao tiếp Trực tuyến – Chat Reference. – JUDITH F. GREEN

View DPF Full Text  Kỹ năng truyền thông trong Dịch vụ tham khảo. – DƯƠNG  THÚY HƯƠNG

View DPF Full Text  Chiến lược Marketing trong công tác TT - thư viện. – PHAN THỊ THU NGA

View DPF Full Text  Kinh nghiệm xây dựng thư viện số với  phần mềm mă nguồn mở Greenstone.
      – ĐẶNG ĐỨC NGUYÊN

View DPF Full Text  Ứng dụng phần mềm nguồn mở TVS Greenstone trong việc tạo lập và phân phối kho
      tài nguyên số hóa phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong trường đại học.
    
 – NGUYỄN THANH MINH 

View DPF Full Text  Hướng tới đa dạng hóa dịch vụ thư viện ở Viện TT KHXN. –  PGS. VƯƠNG TOÀN

View DPF Full Text  Có một lớp học như thế. – HOÀNG TUYẾT ANH

Tin sinh hoạt

View DPF Full Text  Hội thảo"Tổ chức hoạt động thông tin thư viện trong trường đại học" . Trung tâm Thông tin Tư liệu ĐH Đà Nẵng, 28-29/10/2004.

View DPF Full Text  Tuần lễ khoa học - công nghệ và giáo dục đại học TP. HCM lần 2. Từ 11-13/11/2004.

View DPF Full Text  Hội thảo “Các dự án trung tâm học liệu và thư viện tại Việt Nam”. Trung tâm học liệu ĐH Huế, 16/11/2004.

View DPF Full Text  Hội thảo"Vai tṛ tài nguyên thông tin và dịch vụ thư viện đối với giáo dục đại học ở Việt Nam trong 10 năm tới" . Hà Nội, 9-10/12/2004.

View DPF Full Text  Hội nghị lần thứ hai Liên hiệp Thư viện Đại học Bắc - Nam. Hà Nội, 11-12/12/2004.

View DPF Full Text  Lớp tập huấn Định chủ đề và Lớp Thư viện số tại Thư viện ĐH KHTN

View DPF Full Text  Chính sách liên thông trong dự án Hệ thống thông tin thư viện điện tử liên kết các trường đại học. – HCM, 31/12/2004

View DPF Full Text  Hội thảo “Tổ chức hoạt động trong thư viện đại học”, Thư viện ĐH Công nghiệp TP. HCM, 28/01/2005.

227 Nguyen Van Cu  St, Dist. 5, HCMC
 Tel: (84 8) 839 7722 - Fax: (84 8) 835 0096

No: 03- 2005